Được tái sinh lần nữa từ khoá học Đánh thức sự giàu có 31

Thầy Phạm Thành Long được biết đến với nhiều khoá học dành cho doanh nhân như khoá học Đánh thức sự giàu có, khoá học Tinh thần doanh nhân, Eagle Camp, Sale Success System, Internet Power System. Đặc biệt phải kể đến khoá học đầu tiên thay đổi con người tôi là khoá Đánh thức sự giàu có 31.

Continue reading “Được tái sinh lần nữa từ khoá học Đánh thức sự giàu có 31”